O wydarzeniu

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwania danych zawsze było ważne, jednak w obecnych czasach stało się koniecznością. Ciągły dostęp do dokumentacji, danych klientów i informacji stał się jeszcze bardziej istotny dla firm, aby przetrwać w trudnych ekonomicznie czasach. Nigdy wcześniej nie odnotowywaliśmy również tak wielu zagrożeń, które mogą wpłynąć na utratę danych przedsiębiorstwa, co niesie za sobą katastrofalne skutki. Konferencja poświęcona będzie rzeczowej wymianie informacji między specjalistami w zakresie ciągłości biznesowej, usuwania skutków awarii oraz zarządzania ryzykiem. Omówimy współczesne wyzwania oraz sposoby radzenia sobie z problemami bezpieczeństwa danych.

Kluczowe zagadnienia:

• zastosowanie i zalety systemów storage,
• zarządzanie architekturą storage,
• wydajność, bezpieczeństwo oraz wytrzymałość na katastrofy systemów storage,
• mobilne rozwiązania storage oraz back-up online,
• aspekty prawne ochrony danych,
• backup i archiwizacja danych,
• deduplikacja danych,
• systemy centralnej kopi zapasowej,
• backup systemów operacyjnych,
• pamięci masowe – macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, streamery, systemy NAS,
• sieci SAN (FC, iSCSI),
• systemy wysokiej dostępności i procedur Disaster Recovery,
• konsolidacja zasobów serwerowych dyskowych i migracje danych.